Mahkeme Kararları

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (1982) 287. maddeye göre,

Sözleşme’ye taraf olan devletler uyuşmazlık konularını aşağıda belirtilen dört yoldan birisini sorunların çözüm yolu olarak kabul etmek zorundadır.

Bunlar, 

a. Ek VI’ya göre kurulanUluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi,

b. Uluslararasl Adalet Divanı,

c. Ek VII’ye göre kurulacak bir hakemlik mahkemesi,

d. Ek VIII’e göre ve balıkçılık dahil deniz çevresinin korunması, denizde bilimsel araştırma ve seyrusefer konularındaki sorunlar için uzmanlardan oluşturulacak özel hakemliklir.

Bu bağlamda ilgili linkler için tıklayınız;

Uluslararası Adalet Divanı Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi