İşbirliği

BAU CYPRUS DEHUKAM İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

BAU-DEHUKAM ve International Maritime Academy İşbirliği Protokolün amacı, BAU-DEHUKAM ve International Maritime Academy arasında, deniz hukuku ile ilgili eğitim ve bilimsel araştırma konularında işbirliğinin sağlanmasıdır. BAU-DEHUKAM ve International Maritime Academy, Deniz hukuku politikalarının ve mevzuatının oluşturulması var olanların yorumlanması ve uygulanmasına imkan sağlamaya yönelik olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliğine gideceklerdir; Bu doğrultuda, ortak çalışma projeleri oluşturacaklar, var olan projelere birbirlerinin katılımını sağlayacaklar, çalıştaylar ve diğer akademik faaliyetler düzenleyecekler, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirecekler, bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için ellerinde bulunan kamuya açık bilgileri birbirleriyle paylaşacaklardır. Ayrıca akademik anlamda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, teorik anlamda International Maritime Akademisinde öngörülecek eğitim programları ile öğrenci değişimi yapacaklardır.

BAU-DEHUKAM ve Koç Üniversitesi Denizcilik Formu ( KÜDENFOR) İşbirliği Protokolün amacı, BAU-DEHUKAM ve KÜDENFOR arasında, deniz hukuku ile ilgili eğitim ve bilimsel araştırma konularında işbirliğinin sağlanmasıdır. BAU-DEHUKAM ve KÜDENFOR, Türk deniz hukuku politikalarının ve mevzuatının oluşturulması var olanların yorumlanması ve uygulanmasına imkan sağlamaya yönelik olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliğine gideceklerdir; Bu doğrultuda, ortak çalışma projeleri oluşturacaklar, var olan projelere birbirlerinin katılımını sağlayacaklar, çalıştaylar ve diğer akademik faaliyetler düzenleyecekler, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirecekler, bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için ellerinde bulunan kamuya açık bilgileri birbirleriyle paylaşacaklardır. BAU-DEHUKAM ve KÜDENFOR , ulusal ve uluslararası temas ,toplantı ve forumlarda yekdiğerinin farkındalığının artırılması için imkanlar ölçüsünde çaba göstereceklerdir.


Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-DEHUKAM) ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole DAU-DEHUKAM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, TESPAM adına ise Başkan Oğuzhan Akyener imza koydular. Protokolün imzalanmasının ardından, Başkanlar tarafından yapılan açıklamalarda protokolün, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak seminer, çalıştay, kongre vb. aktiviteler düzenleme, bilimsel yayınlar yapma yanında, enerji ve deniz hukuku alanında uzmanlık eğitim sertifika programları düzenlenmesine ve ortak projelerin gerçekleştirmesine olanak sağlayacağı vurgulandı. Aynı zamanda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerji politikaları uzmanlarının yetiştirebileceği de belirtildi.

BAU-DEHUKAM ve ANKA Enstitüsü İşbirliği Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-DEHUKAM) ile ANKA Enstitüsü (ANKA) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole DAU-DEHUKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, ANKA Başkanı Rafet Aslantaş imza koydular. Protokolün imzalanmasının ardından, Başkanlar tarafından yapılan açıklamalarda protokolün, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak seminer, çalıştay, kongre vb. aktiviteler düzenleme, bilimsel yayınlar yapma yanında, enerji ve deniz hukuku alanında uzmanlık eğitim sertifika programları düzenlenmesine ve ortak projelerin gerçekleştirmesine olanak sağlayacağı vurgulandı.


Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-DEHUKAM), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan UN Global Compact teşkilatına üye olarak kabul edildi. Kıbrıs’ta oldukça sınırla sayıda üyesi mevcut olan teşkilata, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ta ayrıca tescil edildi. Merkezin Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın temas halinde bulunarak, projelerinde misyon üstlenerek, uluslararası hukuk, evrensel değerler hususunda faaliyetlerde bulunacaktır.